För att kontakta hela föreningen

Maila info@pyrot.com.

Du kan även kontakta vår ordförande, PR-ansvarig eller kassör

PR-Ansvarig:

Axel Olsson

070-748 58 59

pr@pyrot.com

Ordförande:

Erik Arvidsson

076-032 25 19

ordforande@pyrot.com

Kassör:
Christoffer Thorén

070-444 92 27
kassor@pyrot.com