Styrelsen

Erik Arvidsson

Ordförande, Fordonsansvarig

Maskinteknik

Albin Gideonsson

Utbildningsansvarig

Arkitektur

Christoffer Thorén

Kassör, Säkerhetsansvarig

Väg och Vatten

Övriga Medlemmar

Jon Westerlund

Revisor

Datateknik

Jonas Ingard

 

Teknisk fysik och elektroteknik

Hanna Gunséus

 

Teknisk design

 

William Juntti

Datoransvarig

Rymdteknik

Axel Palmqvist Gillman

 

Naturresursteknik

Olle Eugensson

 

Rymdteknik

Samuel Nilsson

 Lageransvarig

Ekonomi

Provmedlemmar

Axel Olsson

 PR-ansvarig

Maskinteknik

Lukas Ahlqvist

 Stugfogde

Tekniskt basår

Joel Kindenstam

Köksansvarig 

Rymdteknik

Joar Lagerstedt 

 

Hållbar process och kemiteknik

Einar Olsen 

 

Ämneslärare