Medlemmar

Styrelsen


Albin Gideonsson

Ordförande

Civilingenjör Arkitektur

Jonas Ingard

Utbildningsansvarig

Civilingenjör Teknisk fysik & Elektroteknik

Lukas Ahlqvist

Kassör

Sjuksköterska

Medlemmar


Linnea Taipalensuu

Säkerhetsanvarig

Civilingenjör Arkitektur

Joel Kindenstam

Civilingenjör Rymdteknik

Axel Olsson

Civilingenjör Maskinteknik

Erik Arvidsson

Civilingenjör Maskinteknik

William Juntti

Civilingenjör Rymdteknik

Christoffer Thorén

Civilingenjör Väg & Vatten

Lucas Modig

PR-ansvarig

Civilingenjör Rymdteknik

Gustav Järnum

Civilingenjör Datateknik

Provmedlemmar


Aron Karvonen

Civilingenjör Teknisk fysik & Elektroteknik